Om mig

Jag har, så länge jag kan minnas, haft en dragning till de hästar som inte följer det mönster som de flesta andra hästar passar in i, de s.k. problemhästarna. Jag är övertygad om att allt för många hästar går en förtidig grav tillmötes enbart pga. att vi inte kan tänka om och se en annan väg, att våga prova andra möjligheter.

Detta intresse har gjort att jag valt att gå en del utbildningar som jag anser kan hjälpa mig att hjälpa dessa hästar att få en ny chans i livet. Jag hjälper givetvis alla typer av ekipage och inte bara de hästar som halkat lite snett ☺ Med kunskap ökar förståelsen och därigenom även möjligheten att lyckas.Instruktör i Integrerad ridkonst sept-12- mars-14

Utbildning i laserterapi mars-13

Equine TCM-terapeut utbildning 2011-2013

Hästmassörutbildning 2005

Veckoelev hos Ellen Ofstad, även deltagit på hennes utbildningssteg under samma period 2002-2004.